Ik ben Anne Groenen, doctor in de criminologische wetenschappen en erkend familiaal bemiddelaar

Expertise

Binnen De Korf werk ik als familiaal bemiddelaar.


Mijn expertise ligt in:

  • Relatiebemiddeling bij scheiding (zowel gerechtelijk als buiten gerechtelijk)
  • Begeleiding in situaties van stalking en partnergeweld

Over mezelf

Anne Groenen (°1973) is doctor in de criminologische wetenschappen maatschappelijk werker en familiaal bemiddelaar. Ze volgde diverse bijkomende opleidingen in binnen- en buitenland over de aanpak van interpersoonlijke conflicten. Haar specialisatie is gericht op stalking, partnergeweld en scheidingen .

 

Anne startte haar loopbaan als onderzoeker jeugdcriminologie aan de KU Leuven en verdiepte zich steeds meer in de dynamieken die spelen bij conflicten tussen mensen. Levenslang leren is haar motto: onder meer via een 1-jarige opleiding als criminaliteitsanalist bij de Landelijke Nederlandse Politie, risicotaxatie bij stalking en partnergeweld en via het postgraduaat bemiddeling (specialisatie familiale bemiddeling) aan de KU Leuven volgt ze de trends in haar vakgebied.

 

Zij combineerde haar onderzoekswerk gedurende verschillende jaar met een beleidsfunctie bij de politie en als diensthoofd patiëntenzorg in het SFZ in Heusden-Zolder. Van 2007 -2014 was ze actief als onderzoeksleider inzake de preventie en aanpak van geweld en lector sociaal werk aan de Thomas More Hogeschool. Sinds 2014 is ze verantwoordelijke van het Expertisecentrum Resilient People van de hogeschool UCLL. Hier is ze verantwoordelijk voor een groot team die onderzoek, dienstverlening en training aanbieden rond interpersoonlijk geweld, sterke gezinnen en zorgethiek.

 

In 2019 richtte Anne haar eigen praktijk voor bemiddeling en consultancy op, namelijk 2shine2. Hierin begeleidt ze personen, (ex-)koppels en hun eventuele kinderen en teams naar een gedragen oplossing bij conflicten. Dit betreft zowel individuele begeleiding als relatiebemiddeling of teamverbindingsactiviteiten. Als consultant kan je als rechtstreeks betrokkene of professional terecht bij haar voor advies rond stalking en partnergeweld. Zo staat ze regelmatig advocaten bij om een gedragswetenschappelijke analyse te maken in gerechtelijke zaken en stelt ze voor betrokkenen bij stalking een veiligheidsplan, begeleidingstraject of herstelplan op. Ze werkt vaak samen in multidisciplinair verband in complexe dossiers met het oog op een gepaste oplossing voor alle betrokkenen en gebaseerd op deskundige inbreng.

 

Ze geeft ook trainingen en lezingen aan professionals en publiceert regelmatig in vaktijdschriften over stalking, partnergeweld, multidisciplinair samenwerken en bemiddeling. Ze is onder meer mede-auteur van “Als liefde overleven wordt. De vele gezichten van partnergeweld” (2020) en “Intrafamiliaal geweld, Cahier Politiestudies” (2019).

( Meer info: https://www.linkedin.com/in/annegroenen/)

 


Anne is als familiaal bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie: (Erkenningsnummer : 2957).

 

Maak een afspraak

Een afspraak kan je rechtstreeks maken via mail, maar nog beter is om je aan te melden via onze aanmeldingspagina. Zo kunnen we je zo snel en goed mogelijk verder helpen